परिचय Introduction

नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग तथा डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरबाट सहकारीको मूल आदर्श र मर्म अनुरुप

तेस्रो साधारण सभा 3rd AGM

3rd Annual General Meeting sucessfully held at Revive Leisure Park - Lagankhel, Lalitpur.

उद्देश्यहरु Objectives

– सदस्यहरुमा बचत गर्ने बानी बसाल्ने र सोही अनुरुप निक्षेप संकलन गर्ने ।
– सदस्यहरुलाई स–साना तथा मझौला उद्योग ब्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।

info@shikharcooperative.com

निक्षेप योजना
Saving Scheme

बिद्यमान प्रतिष्पर्धात्मक वित्तिय वातावरणमा बचतकर्ता सदस्यज्य“ह?लाई आकर्षक ब्याजदर प्रदान गर्ने गरी निम्न अन’सारको निक्षेप योजना (क्बखष्लन क्अजझभ) लाग’ गरिएको छ |

contact us
image description

About Us

नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग तथा डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितप’रबाट सहकारीको म“ल आदर्श र मर्म अन’?प विभिन्न लक्ष्यह? प्राप्त गर्नको लागि वित्तिय कारोवार गर्न इजाजत प्राप्त यस शिखर बह’उद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. (क्जष्पजबच ःगतिष्उगचउयकभ ऋय(यउभचबतष्खभ ीतम.) ल.प’.म.न.पा. वडा नं. ५ लगनखेल स्थित कर्मचारी संचयकोष (ललितप’र मल)को अत्याध’निक भवनको दोश्रो तल्लामा अवस्थित छ | यस संस्थाको म’ख्य उद्देश्य सदस्यह? विच रहेको निष्किृय तथा स–साना प“ँजीलाई एकिकृ

शेयर सदस्य महानुभावहरुको लागि सुवर्ण अवसर ।


उज्जवल भविष्य बचत योजना

मुद्दती वचत

“सहकारी–सहभागिता–आय आर्जनमा वृद्धि
उद्यमशिलता–आत्मनिर्भर–राष्ट्रको समृद्धि”

Request a Call Back

Please! Do submit the form for call back requst.750

Happy Customers

Remittance Service

Contact Location

  • Location: Lagankhel, Lalitpur-5,

    Lalitpur Mall (2nd Floor)
  • Phone: 01-5530817 / 818
  • info@shikharcooperative.com
  • Mon to Fri - 9:30 AM to 5:00 PM